Extra verhoging kinderopvangtoeslag

Het kabinet heeft besloten de kinderopvangtoeslag extra te verhogen. Per 1 januari 2023 gingen alle toeslagen al omhoog vanwege de koopkrachtmaatregelen. De kinderopvangtoeslag krijgt een extra verhoging. Dit gebeurt omdat de uurtarieven in de kinderopvang meer gestegen zijn dan eerder was voorzien. Met de extra verhoging wordt een deel van de stijgende kosten gecompenseerd.

Verhoging met terugwerkende kracht

De verhoging geldt voor mensen die een hogere uurprijs betalen voor kinderopvang dan het maximumtarief dat begin dit jaar is vastgesteld. Op 20 februari krijgen mensen de hogere toeslag voor het eerst uitbetaald. Dit bedrag is inclusief de extra verhoging voor januari en februari.

Vaststelling vergoeding voor ouders

Iedere kinderopvangorganisatie mag zelf een uurprijs bepalen. De overheid geeft een tegemoetkoming in de kosten voor de kinderopvang tot een maximaal te vergoeden uurprijs. Wat dat maximum is, hangt af van de soort opvang:

  • Maximumuurprijs dagopvang: € 9,12. Eerder was dit € 8,97.
  • Maximumuurprijs buitenschoolse opvang: € 7,85. Eerder was dit € 7,72.
  • Maximumuurprijs gastouderopvang: € 6,85. Eerder was dit € 6,73.

Koopkrachtmaatregelen

De extra verhoging past in het pakket van koopkrachtmaatregelen voor 2023. Dit pakket is door het kabinet ingesteld om mensen te helpen, omdat de kosten voor levensonderhoud flink zijn gestegen. Zo worden onder andere toeslagen verhoogd en komen er meer mensen in aanmerking voor toeslagen.