Dienst Toeslagen wijst 20.000 mensen persoonlijk op mogelijk recht op zorgtoeslag

Ruim 1 op de 10 huishoudens met recht op zorg- of huurtoeslag vraagt deze niet aan. Daarom roept Dienst Toeslagen iedereen die in 2022 geen zorg- of huurtoeslag ontving op om te checken of zij er nog recht op hebben. En de toeslag uiterlijk 1 september 2023 aan te vragen.

Dienst Toeslagen wijst mensen op meerdere momenten in het jaar op het aanvragen van toeslag(en). Dat doen we door bezoekers aan de balie proactief te wijzen op mogelijk recht, door de samenwerking te zoeken met brancheverenigingen, communicatiecampagnes en het verbeteren van onze dienstverlening, zoals de 18-jarigen brief en de website www.toeslagen.nl/kaniktoeslagkrijgen.

Persoonlijk attenderen zorgtoeslag

Dit jaar wijst Dienst Toeslagen mensen ook persoonlijk op hun mogelijk recht op zorgtoeslag via een brief. Coert Kleijwegt, directeur Toeslagen, Dienst Toeslagen: “Eerder stuurden we al 5.000 mensen een brief als pilot. En belden we mensen na. Ongeveer de helft van deze mensen heeft hun zorgtoeslag toen alsnog aangevraagd. Daarvan had 85% daadwerkelijk recht op zorgtoeslag en dus toeslag ontvangen. Vanwege dit succes hebben we het aantal mensen dat we dit jaar aanschrijven opgehoogd naar 20.000. Zij hebben mogelijk nog recht op zorgtoeslag, op basis van de inkomensgegevens uit 2022 die bij ons bekend zijn. We streven ernaar om uiteindelijk zoveel mogelijk mensen persoonlijk te wijzen op hun mogelijk recht op toeslagen. En dit een structureel onderdeel van onze dienstverlening te maken.”

Vitale voorzieningen voor iedereen betaalbaar

Elk jaar ontvangen zo’n 6 miljoen huishoudens 1 of meerdere toeslagen. Voor veel mensen zijn toeslagen een belangrijke financiële bijdrage in de kosten voor een zorgverzekering, voor de huur van een woning of de opvoeding van hun kinderen. Toch maakt zo’n 1 op de 10 toeslaggerechtigden geen gebruik van een toeslag, terwijl ze hier wel voor in aanmerking komen. Dienst Toeslagen wil vitale voorzieningen voor iedereen betaalbaar maken. Daarom wijzen wij burgers op mogelijk recht op een of meerdere toeslagen.