Meeste toeslagen gaan omhoog in 2024, bekijk wat er verandert

Vanaf 1 januari 2024 veranderen de bedragen van de toeslagen. De meeste toeslagen gaan omhoog. Maar de eenmalige verhoging van de zorgtoeslag in 2023 vervalt in 2024. Ook kunnen meer mensen huurtoeslag en kindgebonden budget aanvragen. In dit artikel leest u wat de veranderingen betekenen. En wat mensen nu kunnen doen om voor de maand januari meteen het bedrag te ontvangen waar ze recht op hebben.

Huurtoeslag gaat omhoog

Op 1 januari gaat de huurtoeslag met maximaal € 416 per jaar omhoog. Omdat de inkomensgrens met € 1.250 per jaar omhoog gaat, hebben ongeveer 35.000 extra huishoudens volgend jaar óók recht op huurtoeslag. 

Kindgebonden budget gaat omhoog

Om gezinnen financieel te ondersteunen, gaat op 1 januari ook het kindgebonden budget omhoog. Het kabinet verhoogt het kindgebonden budget voor het 1e kind met maximaal € 750 per jaar. Voor het 2e kind krijgen mensen maximaal € 883 extra. Heeft iemand meer dan 2 kinderen? Dan krijgen ze dat bedrag ook. Mensen met kinderen tussen de 12 en 17 jaar, krijgen hier nog eens maximaal € 694 (12 jaar) en maximaal € 924 (17 jaar) bovenop. Ook hier geldt dat de inkomensgrens flink omhoog gaat.

Uurtarief kinderopvangtoeslag gaat omhoog

De vergoeding voor kinderopvangkosten wordt verhoogd. De maximum uurprijs wordt voor:

  • Dagopvang: € 10,25.
  • Buitenschoolse opvang: € 9,12 euro.
  • Gastouderopvang: € 7,53.

In totaal gaat het om een bedrag van € 508 miljoen.

Zorgtoeslag gaat omlaag

De eenmalige verhoging van de zorgtoeslag in 2023 wordt in 2024 niet meer uitgekeerd. De hoogte van de zorgtoeslag wordt wel aangepast aan de hogere zorgpremies. Gemiddeld ontvangen mensen in 2024 ongeveer € 300 minder dan dit jaar. Mensen die nu zorgtoeslag krijgen en in 2024 meer gaan verdienen, moeten checken of ze komend jaar nog recht op zorgtoeslag hebben op toeslagen.nl/zorgtoeslag. Valt de lijfrente vrij of krijgt iemand een vertrekpremie van de werkgever? Ook dan moeten ze checken of ze nog recht hebben op zorgtoeslag.

Check gegevens op Toeslagen.nl

Willen toeslaggerechtigden voor de maand januari meteen het bedrag ontvangen waar ze recht op hebben? Dan moeten ze vóór 5 december hun gegevens checken en meteen aanpassen via toeslagen.nl/pasaan.

Als iemand toeslag ontvangt, krijgt diegene tussen 23 november en 14 december een brief per post en in de Berichtenbox van MijnOverheid, waarin de hoogte van hun toeslagen voor 2024 staan. Dit zijn voorschotbedragen. Als iemand nog geen toeslag ontvangt, maar wel denkt er in 2024 recht op te hebben, dan kan diegene naar verwachting eind november een proefberekening maken op toeslagen.nl/proefberekening. Als de exacte datum hiervan bekend is, wordt die op deze plek gecommuniceerd.