Nieuwe resultaten Toeslagenmonitor: algemene tevredenheid stabiel

De resultaten van de Toeslagenmonitor over de 2e helft van 2023 zijn bekend. Hoe waarderen toeslagontvangers de dienstverlening van Dienst Toeslagen? In dit bericht leest u de belangrijkste bevindingen.

Toeslagenmonitor: vragenlijst over tevredenheid dienstverlening

2 keer per jaar vraagt Dienst Toeslagen toeslagontvangers naar hun tevredenheid over de dienstverlening. Via een vragenlijst delen zij hun algemene en meer specifieke ervaringen van de afgelopen periode. De resultaten worden gebundeld in de Toeslagenmonitor, die daarmee een spiegel vormt voor de organisatie.

Algemene tevredenheid stabiel

Toeslagontvangers waarderen de dienstverlening, in lijn met vorige metingen, als positief. De tevredenheid blijft daarmee stabiel. In de infographic hieronder staan deze resultaten vergeleken met de resultaten uit de vorige meting.

Algemene tevredenheid dienstverlening Q4 2023

Algemene tevredenheid dienstverlening Q4 2023
Hoe tevreden ben je over het algemeen met de dienstverlening van Dienst Toeslagen (Q4)?
(Zeer) tevreden69%
Niet tevreden en niet ontevreden17%
Weet niet7%
(Zeer) ontevreden7%

Verschil met monitor Q2 2023:

  • (Zeer) tevreden: 69% = -2% verschil met Q2 2023
  • Weet niet: 7% = +1% verschil met Q2 2023
  • Niet tevreden/niet ontevreden: 17% = +1% verschil met Q2 2023
  • (Zeer) ontevreden: 7% = gelijk aan Q2 2023
Toeslagenmonitor Q4 2023 (januari 2024) Brontabel als csv (185 bytes)

Meer kennis over wijzigingen doorgeven

De komende periode vraagt Dienst Toeslagen opnieuw aandacht voor het doorgeven van wijzigingen in inkomen, huurprijs of kinderopvanguren met de publiekscampagne ‘Check. Pas aan. En door’ (Toeslagen.nl). Uit de resultaten van de Toeslagenmonitor blijkt dat toeslagontvangers steeds beter op de hoogte zijn van het belang van het doorgeven van wijzigingen: de groep die weet dat zij een wijziging in inkomen moeten doorgeven, stijgt van 59% naar 70%. Toch blijft nog bijna 3 op de 10 deelnemers onbekend met het feit dat zij wijzigingen moeten doorgeven. Daarom blijft Dienst Toeslagen mensen hierop attenderen.

Verbeterpunten: meer inzicht en communicatie

Toeslagontvangers konden in de vragenlijst aangeven wat Dienst Toeslagen volgens hen kan verbeteren. Bereikbaarheid, inzicht in de toeslagberekening en proactieve communicatie werden hierbij veel genoemd. Deze verbeterpunten staan hoog op de agenda binnen de organisatie. Zo wordt in 2024 de Toeslagen-app geïntroduceerd, waarmee toeslagontvangers hun gegevens snel en inzichtelijk bij de hand hebben.