Eindrapport parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening overhandigd aan Tweede Kamer

De parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening (PEFD) heeft op 27 februari haar rapport ‘Blind voor mens en recht’ aan de Tweede Kamer overhandigd.

De commissie voerde in 2022 en 2023 een groot onderzoek uit naar fraudebeleid en dienstverlening door de overheid. In dit onderzoek had Dienst Toeslagen ook een rol. In het eindrapport zijn de bevindingen uit het bronnenonderzoek, de besloten voorgesprekken, de gevorderde documenten en de openbare verhoren verwerkt.

Zie ook: