Nieuwe app Toeslagen: gegevens snel en eenvoudig controleren en wijzigen

Vanaf vandaag kunnen toeslagontvangers hun gegevens controleren voor al hun toeslagen met de app Toeslagen. Hiermee wordt het eenvoudiger om tussentijds wijzigingen door te geven. Belangrijk, want hierdoor ontvangen zij de toeslag waar ze recht op hebben. Niet te veel en niet te weinig.

De app Toeslagen is een uitbreiding op de kinderopvangtoeslag-app. Op 1 januari 2024 waren er 365 duizend toeslagontvangers met een actieve registratie van de kinderopvangtoeslag-app. Met de nieuwe app Toeslagen kunnen toeslagontvangers hun gegevens controleren en wijzigen voor ál hun toeslagen: kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget, huurtoeslag en zorgtoeslag.

Wijzigingen doorgeven 

Dienst Toeslagen werkt binnen het huidige stelsel aan het verbeteren van de dienstverlening om (hoge) terugvorderingen te voorkomen en streeft naar laagdrempelige digitale toegang voor alle toeslagontvangers. Het blijft belangrijk voor toeslagontvangers om bij een verandering in inkomen, of een belangrijke levensgebeurtenis, wijzigingen zo snel mogelijk door te geven. 

Via de publiekscampagne ‘Check. Pas aan. En door.’ blijft Dienst Toeslagen hier aandacht voor vragen. Dienst Toeslagen kan nu ook met de app Toeslagen toeslagontvangers attenderen en ondersteunen om via de app wijzigingen door te geven. 

App toeslagen
Snel en eenvoudig je toeslagen checken en aanpassen.
Eén app voor alle toeslagen, download nu de app.
www.toeslagen.nl/apptoeslagen
 

Wat kan je met de app?

Met de app Toeslagen kunnen toeslagontvangers zien met welke gegevens hun toeslag(en) nu berekend worden. Ook kunnen zij veranderingen in het jaarinkomen -van aanvrager, partner of medebewoner(s)- op een eenvoudige en veilige wijze via de app doorgegeven. Toeslagontvangers kunnen meldingen aanzetten. En Dienst Toeslagen kan toeslagontvangers ook attenderen en ondersteunen om via de app wijzigingen door te geven. Uiteraard zitten alle functionaliteiten van de huidige app Kinderopvangtoeslag, zoals het wijzigen van de kinderopvangsituatie, ook in de nieuwe app.

App Toeslagen ten opzichte van Mijn toeslagen 

Dienst Toeslagen biedt toeslagontvangers bij het ondersteunen in de voorschotfase een extra mogelijkheid met de app Toeslagen. Toeslagontvangers kunnen voor meer integrale digitale ondersteuning terecht op Mijn toeslagen. Zij kunnen via Mijn toeslagen aanvragen regelen, de volledige voorschotbeschikking of definitieve berekening raadplegen, een rekeningnummer wijzigen, bijzondere of minder voorkomende situaties melden, en een statusoverzicht van alle meldingen raadplegen. 

Doorontwikkeling van de app  

In de eerste fase kunnen veranderingen in het jaarinkomen -van aanvrager, partner of medebewoner(s)- op een eenvoudige en veilige wijze met de app Toeslagen worden doorgegeven. Dienst Toeslagen heeft de ambitie om in 2024 verschillende functionaliteiten toe te voegen aan de app zodat gebruikers worden ondersteund bij het sneller doorgeven van wijzigingen. Denk hierbij aan het presenteren van de opvanggegevens van de kinderopvangorganisatie en het doorgeven van een nieuwe huurprijs. En het sturen van berichten waarmee toeslagontvangers met een ‘druk op de knop’ het opgegeven inkomen of huurprijs kunnen aanpassen was mogelijk, maar wordt op meerdere plekken mogelijk gemaakt. Daardoor kunnen app-gebruikers eenvoudig hun gegevens actueel houden. 

Dienstverlening verbeteren

Naast de lancering van de app Toeslagen zijn er ook andere initiatieven om de dienstverlening te verbeteren. Bijvoorbeeld het nieuwe samenwerkingsconvenant dat getekend is tussen de Koninklijke Bibliotheek, de Belastingdienst en Dienst Toeslagen, biedt meer mogelijkheden om fysieke dienstverleningscontacten uit te breiden. Daarnaast onderzoekt Dienst Toeslagen waar binnen het huidige toeslagenstelsel verbeteringen mogelijk zijn om de toekenningszekerheid te verbeteren.

Lees meer op www.toeslagen.nl/apptoeslagen.