Coen van de Louw directeur-generaal Dienst Toeslagen bij Financiën

Drs. C.H.L.M. (Coen) van de Louw wordt directeur-generaal Dienst Toeslagen bij het ministerie van Financiën. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 mei 2024.

Beeld: ©Dienst Toeslagen
Coen van de Louw, nieuwe directeur-generaal Dienst Toeslagen

Meedoen in de samenleving; het klinkt zo vanzelfsprekend. Daarvoor is het onder meer belangrijk dat je je huur, je zorgverzekering en de zorg voor je kinderen kunt betalen. Mensen met een wat lager inkomen worden financieel ondersteund door de overheid. Elke maand ontvangen bijna 6 miljoen huishoudens één of meerdere toeslagen. Voor al die mensen is het ongelooflijk belangrijk dat er zoveel mogelijk zekerheid bestaat bij het toekennen en uitkeren van die toeslagen. Via massale processen waar dat kan en met oog en aandacht voor de menselijke maat waar dat moet. Daarnaast is er ook de komende jaren nog veel werk te verrichten in het bieden van financieel herstel aan de gedupeerden van de toeslagenaffaire. En tenslotte zal Dienst Toeslagen zich moeten voorbereiden op scenario’s waarbij het toeslagenstelsel fundamenteel zal worden gewijzigd met alle consequenties voor de uitvoering van dien.

“De afgelopen jaren heb ik gewerkt bij organisaties die burgers bestaanszekerheid geven. Ook in mijn nieuwe functie blijf ik hiernaar streven: de uitvoering laten werken, door te luisteren naar de mensen voor wie de wetten en regels gemaakt zijn en naar de mensen die ze moeten uitvoeren”, aldus Coen van de Louw. “Ik kijk ernaar uit om mij samen met alle collega’s in te zetten voor de missie van Dienst Toeslagen: vitale voorzieningen voor iedereen betaalbaar maken en zo bij te dragen aan bestaanszekerheid voor iedereen in Nederland.”

Bas van der Dungen, secretaris-generaal Financiën: “Met Coen van de Louw halen we een DG binnen voor Dienst Toeslagen die intrinsiek gemotiveerd is om het verschil te maken voor burgers. Hij heeft hart voor het sociaal domein, een passie voor de uitvoering, en een lange historie binnen het ministerie van Financiën. In het verleden bij de Belastingdienst en de afgelopen 2,5 jaar als DG voor de hersteloperatie Toeslagen. Coen is een waardevolle aanvulling voor het directieteam van Dienst Toeslagen. Ik ben ervan overtuigd dat hij samen met deze collega’s de positieve ontwikkelingen van de afgelopen jaren bij Toeslagen een krachtig vervolg kan geven. Ik kijk ook uit naar de samenwerking met Coen in de Bestuursraad van Financiën. Het is fijn en belangrijk om iemand met zoveel uitvoeringservaring in het Bestuursraad-team te hebben.“

Coen van de Louw is sinds 2022 programma-directeur-generaal Ketenregie bij het ministerie van Financiën. Hieraan voorafgaand was hij kwartiermaker bij het programma-directoraat-generaal Herstel Toeslagen bij Financiën. Eerder was hij onder meer lid van de raad van bestuur bij de Sociale Verzekeringsbank en directeur bij de Inspectie SZW. Coen van de Louw studeerde Fiscale Economie aan de Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst. Directoraat-generaal Algemene Bestuursdienst heeft de werving verricht voor deze benoeming en het ministerie van Financiën ondersteund bij de selectie. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.

Bron: Algemene Bestuursdienst