Dienst Toeslagen en Belastingdienst sluiten zich aan bij het Schuldenknooppunt

Na een succesvolle proefperiode gaan de Belastingdienst en Dienst Toeslagen door met de samenwerking met het Schuldenknooppunt. Via het Schuldenknooppunt wisselen schuldeisers en schuldhulpverleners op een snelle en betrouwbare manier gegevens uit. Zo worden mensen met problematische schulden beter en sneller geholpen.

Veel Nederlanders hebben problematische schulden. Voor belastingschulden en het terugbetalen van toeslagen bieden de Belastingdienst en Dienst Toeslagen hulp aan, bijvoorbeeld een betalingsregeling. Maar bij meer financiële problemen, zoals een stapeling van schulden, verwijzen we door naar schuldhulpverleningsorganisaties, bijvoorbeeld gemeentes. Bij die organisaties kloppen mensen met schulden ook vaak direct aan om uit de problemen te komen.

Elk jaar doen zo’n 75.000 burgers via de gemeente een beroep op schuldhulpverlening. Hun gemiddelde schuld is 40.000 euro en ze hebben gemiddeld 13 schuldeisers.

Samenwerken om snel een schuldenregeling te treffen

Zodra een schuldhulpverleningstraject is gestart, willen alle partijen graag zo snel mogelijk een schuldregeling tot stand brengen. Maar dat was in de praktijk niet zo makkelijk, doordat schuldeisers en schuldhulpverleners op verschillende manieren met elkaar communiceren en gegevens uitwisselden: per brief of per e-mail, met Excel-sheets en via allerlei webportalen. Om dat probleem op te lossen werd in 2018 het Schuldenknooppunt in het leven geroepen. Daarin werken schuldhulpverleners en schuldeisers samen. Ze maken gebruik van standaardberichten, die ze via 1 digitaal platform aan elkaar versturen.

Efficiënt en vrijwel foutloos gegevens uitwissen

Het afgelopen half jaar hebben de Belastingdienst, Dienst Toeslagen, de gemeentes Den Haag en Rotterdam en kredietbanken Kredietbank Nederland en Stadsbank Oost-Nederland een proef gedraaid met digitale gegevensuitwisseling via het Schuldenknooppunt. De proefperiode was succesvol: de deelnemende organisaties kunnen sneller en efficiënter werken en fouten maken is bijna onmogelijk.

Al binnen een paar dagen bericht over schuldenpositie

Na de succesvolle proefperiode worden de Belastingdienst en de Dienst Toeslagen nu officieel deelnemer van het Schuldenknooppunt. En daar plukken mensen met problematische schulden de vruchten van. Deze mensen krijgen nu namelijk al binnen een paar dagen bericht over hun schuldenpositie bij de Belastingdienst of Dienst Toeslagen. Dat geeft rust, waardoor voor hen weer ruimte ontstaat voor alle andere belangrijke zaken in hun leven.

Bart van de Ven (Schuldenknooppunt): “Uiteraard was dit niet mogelijk geweest zonder de constructieve grondhouding van alle betrokkenen bij de pilot. Een groot compliment voor het hele pilotteam! We gaan de schuldhulpverlenende partijen nu gefaseerd aansluiten zodat inwoners sneller geholpen kunnen worden en eerder schuldenrust krijgen.”

Bijdrage aan verkleinen van schuldenproblematiek

Nicole Back, directeur Interactie & Dienstverlening van Dienst Toeslagen: "Deze samenwerking past in onze doelstelling om onze dienstverlening aan burgers te verbeteren. De communicatiestromen via het Schuldenknooppunt worden versneld en we boeken daadwerkelijk resultaten. Daarom pakken we nu door.”

Marc Duvekot, Clusterdirecteur Incasso van de Belastingdienst: “We willen onze bijdrage leveren aan het verkleinen van de schuldenproblematiek, het Schuldenknooppunt kan daarbij helpen. Hoe de samenwerking in de praktijk zou uitpakken voor alle betrokken organisaties én hoe burgers met schulden daarmee geholpen zijn, hebben we tijdens de proefperiode getoetst. Het blijkt uitstekend te werken.”

Bart van de Ven van het Schuldenknooppunt: “We hadden niet verwacht dat we met organisaties als de Belastingdienst en Dienst Toeslagen zo snel en succesvol het Schuldenknooppunt in gebruik zouden kunnen nemen. De uitgangspunten eenvoud en vertrouwen hebben hun waarde bewezen. Uiteraard was dit niet mogelijk geweest zonder de constructieve grondhouding van alle betrokkenen bij de pilot. We gaan de schuldhulpverlenende partijen nu gefaseerd aansluiten zodat inwoners sneller geholpen kunnen worden en eerder rust krijgen.”