Stand van de uitvoering 2023

De Stand van de uitvoering geeft meer inzicht in de dagelijkse praktijk van Dienst Toeslagen. Wat gaat er goed, wat moet beter en tegen welke dilemma’s lopen we aan in de dagelijkse uitvoeringspraktijk?

Het toeslagenstelsel is complex en verandert. Het systeem blijft daarom constant vragen om tijd en aandacht van ons als uitvoeringsorganisatie, maar ook van onze opdrachtgevers en mede-uitvoerders.

In deze Stand van de uitvoering lichten we een aantal ontwikkelingen van het afgelopen jaar toe, zodat inzichtelijk wordt welke stappen Dienst Toeslagen heeft gezet in het uitvoeren van onze opdrachten, en waar ondersteuning vanuit de politiek en opdrachtgevers nodig is om onze doelstellingen te behalen.