Organisatie

Sinds januari 2021 is DG Toeslagen een zelfstandig onderdeel van het ministerie van Financiën. Een groot deel van onze medewerkers heeft direct contact met burgers en voert de kerntaken van DG Toeslagen uit. 

DG Toeslagen bestaat uit 8 directies: 3 uitvoeringsdirecties en 5 stafdirecties. Elke directie heeft eigen taken.

De 3 uitvoeringsdirecties:


De 5 stafdirecties:

  • Directie Strategie, Recht & Beleid
  • Directie Control & Risk
  • Directie Bedrijfsvoering
  • Bureau Directoraat-Generaal
  • Programmadirectie Business Ontwikkeling.


DG Toeslagen valt onder het ministerie van Financiën. Sinds 2021 is DG Toeslagen een zelfstandig onderdeel van het ministerie en geen onderdeel meer van de Belastingdienst.