Strategie

We werken aan het waarmaken van onze missie aan de hand van 4 strategische doelen: 

Herstel van vertrouwen

Het herstel van vertrouwen gaat in de eerste plaats over erkenning en financieel herstel bieden aan gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslag. Ouders vertelden ons dat financieel herstel belangrijk is. Maar voor veel ouders is dit niet voldoende om hun leven weer op de rit te krijgen en de problemen met toeslagen af te sluiten. Daarom zal emotioneel herstel een belangrijke plek krijgen in onze aanpak. 

Ook zien we dat het vertrouwen van andere Nederlanders, de politiek en onze medewerkers is beschadigd. Daarom blijven we met iedereen in verbinding. En ontwikkelen het beleid, en de uitvoering daarvan, op zo’n manier dat het voor iedereen werkt. Dat zorgt ervoor dat we benadeelde ouders helpen om een nieuwe start te maken. En bouwen we samen met onze partners aan herstel van het vertrouwen in de overheid. 

Verbetering en vernieuwing dienstverlening

We verbeteren en vernieuwen onze dienstverlening, zodat de burger centraal staat. Dat doen we door helder te communiceren en persoonlijk contact te leggen als de situatie daarom vraagt. Het is eenvoudiger gemaakt om wijzigingen te maken. Ook gaan we verder met het inrichten van fysieke balies (steunpunten), waar in 2021 mee gestart is. Daarnaast blijft DG Toeslagen servicepunten helpen en breidt dit netwerk zich verder uit. 

Aanpassen organisatie naar de maatschappelijke opgave

In 2021 is de ontvlechting van de Belastingdienst in gang gezet en zijn de eerste stappen gezet voor de inrichting van het nieuwe DG Toeslagen. Dit vormt de basis voor de grote opdrachten waar we voor staan: focus aanbrengen en coördinatie behouden in wat we doen, ons kunnen aanpassen om veranderingen door te kunnen voeren en goed omgaan met nieuwe situaties. 

Maar de inrichting van DG Toeslagen is nog niet ‘af’. We werken aan het inrichten van extern toezicht. En een nieuwe en betere samenwerking met de Belastingdienst en opdrachtgevers. Aan deze basis bouwen we in 2022 verder.

Borgen uitvoerbaarheid stelsel

Sommige burgers vinden het toeslagenstelsel ingewikkeld. Als het toeslagenstelsel gaat veranderen, dan helpen we hier zoveel mogelijk bij door over de verschillende opties na te denken en actief mee te denken met beleidsmakers en politiek. 

Maar ook binnen het stelsel dat er nu is, is verbetering hard nodig. Als uitvoerder wil DG Toeslagen daarbij vanaf de start betrokken zijn. Zo weten we zeker dat voorstellen uitvoerbaar zijn. En kunnen we vanuit onze dagelijkse contacten met burgers adviseren over dingen die beter kunnen. 

Lopen we in ons contact met de burger tegen problemen aan, dan geven we deze door aan onze opdrachtgevers. Ook luisteren we goed naar onze medewerkers. Samen zorgen we voor oplossingen. We gaan pas met een oplossing aan het werk wanneer deze met de burger besproken is.

Jaarplan en voortgangsrapportages

We pakken onze verantwoordelijkheid voor de keuzes die we maken. Daarom publiceren we ieder jaar een jaarplan. In het jaarplan vind je onze keuzes voor het komende jaar. In onze voortgangsrapportages vertellen we welke resultaten er behaald zijn.