Dit doen wij

Dienst Toeslagen maakt vitale voorzieningen voor iedereen mogelijk door toeslagen toe te kennen. Er zijn 4 soorten toeslagen: zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag. Door toeslagen kunnen mensen de rekeningen betalen voor de huur, de zorgverzekering, de kinderopvang en andere zorg voor kinderen.

Aanvragen beoordelen

De kerntaak van Dienst Toeslagen is het beoordelen van aanvragen voor toeslagen. Dat doen we volgens de wettelijk afgesproken regels. We beoordelen of een persoon recht heeft op toeslag en stellen de hoogte van de toeslag vast.

We maken het voor iedereen zo eenvoudig mogelijk om hun zaken te regelen. De processen staan zoveel mogelijk vast en werken automatisch. Zo verkleinen we de kans op fouten en verlagen we de kosten voor het uitvoeren van deze taak.  

Hulp bij aanvragen toeslagen

Ook helpen we mensen met hun aanvragen. Dit doen we op verschillende manieren:

 • Informatie geven via website
  We geven informatie via Toeslagen.nl
 • Samenwerken
  We werken we samen met goed geïnformeerde dienstverleners.
 • Gebruikersonderzoek
  We doen gebruikersonderzoek om ons werk te verbeteren. 
 • Hulp en uitleg via BelastingTelefoon
  We bieden hulp en uitleg via de BelastingTelefoon als iemand het lastig vindt om toeslag aan te vragen.
 • Afspraak op kantoor
  Mensen kunnen een afspraak maken om in een kantoor van Dienst Toeslagen met een medewerker te spreken.
 • Toeslagenservicepunten en toeslagendienstverleners
  Er zijn verspreid over het land toeslagenservicepunten en toeslagendienstverleners. Deze servicepunten zijn te vinden bij gemeenten, vluchtelingenwerk, sociaal raadslieden, welzijnsorganisaties, gevangenissen en tbs-klinieken. Toeslagenservicepunten hebben autorisatie om voor mensen toeslagen aan te vragen en aanpassingen door te geven. Dienstverleners krijgen hulp via het Kennisnetwerk.