Dit doen wij

Dienst Toeslagen maakt noodzakelijke levensvoorzieningen voor iedereen mogelijk door toeslagen te betalen. Er zijn 4 soorten toeslagen: de zorgtoeslag, de huurtoeslag, het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag. Door toeslagen kunnen mensen de rekeningen betalen voor de huur, de zorgverzekering, de kinderopvang en andere zorg voor kinderen.

Aanvragen beoordelen

De kerntaak van Dienst Toeslagen is het beoordelen van aanvragen voor toeslagen. Dat doen we volgens de wettelijk afgesproken regels. We beoordelen of een persoon recht heeft op toeslag en stellen de hoogte van de toeslag vast.

We maken het voor iedereen zo eenvoudig mogelijk om hun zaken te regelen. De processen staan zoveel mogelijk vast en werken automatisch. Zo verkleinen we de kans op fouten en de kosten voor het uitvoeren van deze taak.  

Hulp bij aanvragen toeslagen

Ook helpen we mensen met hun aanvragen. Dit doen we op verschillende manieren. Zo geven we informatie via Toeslagen.nl en werken we samen met goed geïnformeerde dienstverleners. Ook doen we gebruikersonderzoek om ons werk te verbeteren. 

Wie het aanvragen van een toeslag lastig vindt, kan hulp en uitleg krijgen via de BelastingTelefoon. Of een afspraak maken om in een kantoor van Dienst Toeslagen met een medewerker te spreken.

Verder zijn er verspreid over het land toeslagenservicepunten en toeslagendienstverleners. Deze servicepunten zijn te vinden bij gemeenten, vluchtelingenwerk, sociaal raadslieden, welzijnsorganisaties, gevangenissen en tbs-klinieken. Toeslagenservicepunten hebben autorisatie om voor mensen toeslagen aan te vragen en aanpassingen door te geven. Dienstverleners krijgen hulp via het Kennisnetwerk.