Tevredenheid burgers

Om ons werk verder te verbeteren, laten we sinds eind 2020 onderzoeken hoe tevreden burgers zijn over DG Toeslagen. De resultaten worden iedere 3 maanden samengevoegd in de Toeslagenmonitor. 

Een onafhankelijk onderzoeksbureau voert het onderzoek uit. Een groep mensen die 1 of meerdere toeslag(en) ontvangt vult een vragenlijst in. In deze vragenlijst wordt bijvoorbeeld gevraagd of DG Toeslagen voldoende rekening houdt met persoonlijke omstandigheden, of het aanvragen van een toeslag makkelijk is en of berichten van DG Toeslagen duidelijk zijn. 

De Toeslagenmonitor is een belangrijke spiegel voor onze organisatie. De resultaten uit de monitor helpen om ons werk verder te verbeteren.