Tevredenheid burgers

Om ons werk verder te verbeteren, laten we sinds eind 2020 onderzoeken hoe tevreden burgers zijn over Dienst Toeslagen. De resultaten worden samengevoegd in de Toeslagenmonitor. De monitor over de 2e helft van 2022 verschijnt in het 1e kwartaal van 2023.

Vragenlijst aan mensen met toeslagen

Een onafhankelijk onderzoeksbureau voert het onderzoek uit. Een groep mensen die 1 of meerdere toeslag(en) ontvangt vult een vragenlijst in. In deze vragenlijst wordt bijvoorbeeld gevraagd of Dienst Toeslagen:

  • voldoende rekening houdt met persoonlijke omstandigheden; 
  • het aanvragen van een toeslag makkelijk is; 
  • berichten van Dienst Toeslagen duidelijk zijn. 

De Toeslagenmonitor is een belangrijke spiegel voor onze organisatie. De resultaten uit de monitor helpen om ons werk verder te verbeteren.