Toegankelijkheid

Dienst Toeslagen wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1. Ook moeten overheidsinstanties daarover verantwoordelijkheid afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring Overtoeslagen.nl

Dienst Toeslagen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, volgens het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid (wetten.overheid.nl). 

Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring. 

Status toegankelijkheidslabel van Overtoeslagen. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via: Toegankelijkheid.OverDienstToeslagen@toeslagen.nl

Overzicht toegankelijkheidsverklaringen Dienst Toeslagen

Een overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen van de kanalen van Dienst Toeslagen vindt u op het dashboard digitoegankelijkheid van Belastingdienst/Toeslagen (dashboard.digitoegankelijk.nl).