Jaarplan Dienst Toeslagen 2023 en Stand van de Uitvoering 2022

Het Jaarplan Dienst Toeslagen 2023 is vandaag door Aukje de Vries, staatssecretaris Toeslagen en Douane, naar de Tweede Kamer verstuurd. In het Jaarplan staan de ambities van Dienst Toeslagen.

De veranderopgave van Dienst Toeslagen

In 2023 staan er 3 strategische doelen centraal: rechtdoen aan het verleden, presteren in het heden en anticiperen op de toekomst. Samen met ontwikkelopgaven vormen de strategische doelen de veranderopgave van Toeslagen. Namelijk: in nauwe verbinding met opdrachtgevers, ketenpartners en andere samenwerkingspartners  werken aan verbetering voor heden, verleden en toekomst. De ambities die bij de veranderopgave horen, zijn terug te vinden in het Jaarplan.

Operationele doelen voor 2023

Naast de veranderopgave voert Dienst Toeslagen ook dagelijkse werkzaamheden uit. De kerntaak van Dienst Toeslagen is de tijdige en juiste uitbetaling van toeslagen en financieel herstel bieden aan gedupeerde ouders. Voor deze kerntaak zijn operationele doelen opgesteld. Ook deze doelen zijn in het Jaarplan terug te vinden.

Stand van de Uitvoering

De Stand van de Uitvoering 2022 wordt met het Jaarplan meegestuurd. In de Stand van de Uitvoering wordt ingegaan op de knelpunten, maar ook de kansen die in de uitvoering van het toeslagenstelsel liggen. In het document staat welke stappen Dienst Toeslagen zelf kan zetten en welke inzet er van de politiek en opdrachtgevers nodig is, om onder andere de strategische doelstellingen uit het jaarplan te kunnen behalen.