Over onze partners

Om onze taken uit te kunnen voeren werken wij samen met verschillende partners, zoals ministeries en brancheorganisaties. Op deze pagina vindt u daar een overzicht van. 

Onze opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers zijn het:

Met de ministeries overleggen we onder andere over strategie en visie. 

Partners per toeslag

Kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget

Huurtoeslag

Zorgtoeslag

Andere partners

Bestuurlijk

Collega-uitvoerders

Intermediairs

Ketenpartners

Schulden/herstel kinderopvangtoeslag