Over onze partners

Om onze taken uit te kunnen voeren werken wij samen met verschillende partners, zoals ministeries en brancheorganisaties. Op deze pagina vind je hier een overzicht van. 

Onze opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers zijn het ministerie van Financiën, ministerie van Algemene Zaken, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (zorgtoeslag) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (huurtoeslag). Met de ministeries wordt onder andere overlegd over strategie en visie. 

Partners per toeslag

Kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget

 • BOinK, website
 • Brancheorganisatie Kinderopvang, website
 • Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, website
   

Huurtoeslag

Zorgtoeslag

 • Zorgverzekeraars Nederland, website

Andere partners

Bestuurlijk


Collega-uitvoerders

 • Sociale Verzekeringsbank (SVB), website
 • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), website
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), website
 • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), website
 • Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), website


Intermediairs

 • Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO), website
 • Branchevereniging Horus, website
 • Vakbond CNV, website
 • Vakbond FNV, website
 • Vrijwilligersorganisatie Humanitas, website
 • Fiscaal dienstverleners
 • Koninkijke Bibliotheek, website
 • Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren NVVK, website
 • Vluchtelingenwerk Nederland, website
 • Toeslagenservicepunten


Ketenpartners


Schulden/herstel kinderopvangtoeslag

 • Ouderpanel Kinderopvangtoeslag, website
 • Brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland, website