Over Dienst Toeslagen

Meedoen in de samenleving. Het klinkt zo vanzelfsprekend. Maar voor veel Nederlanders is dat niet het geval. Zij hebben moeite om elke maand rond te komen. Om de huur, de zorgverzekering en de zorg voor de kinderen te betalen. Mensen die extra hulp nodig hebben, worden financieel ondersteund door de overheid. Elke maand ontvangen bijna 6 miljoen huishoudens 1 of meerdere toeslagen.

Meedoen mogelijk maken

Toeslagen zorgen ervoor dat toeslaggerechtigden met een bepaald inkomen een huurwoning kunnen betalen en de kosten van de zorgverzekering. En dat ouders kunnen werken, door gebruik te maken van kinderopvang. Naast huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag is er ook het kindgebonden budget. Het kindgebonden budget is er om de kosten voor de zorg van kinderen te kunnen betalen.

Toeslagen richt zich op het op de juiste wijze toekennen van toeslagen aan bijna 6 miljoen huishoudens.

Een zelfstandige organisatie

Het toeslagensysteem werd in 2005 geïntroduceerd als onderdeel van de Belastingdienst. Hiermee krijgt de Belastingdienst een nieuwe taak, naast het heffen en innen van belastingen en premies. De toeslagenaffaire zorgt ervoor dat het kabinet in januari 2020 besluit om de onderdelen Belastingdienst, Toeslagen en Douane uit elkaar te halen.

Toeslagen richt zich op het op de juiste wijze toekennen van toeslagen aan bijna 6 miljoen huishoudens. De hersteloperatie toeslagen (UHT), een onderdeel van Toeslagen, houdt zich bezig met het erkennen en zo snel mogelijk rechtdoen aan het onrecht wat mensen is aangedaan.

Nieuwe naam

De ‘ontvlechting’ van de Belastingdienst is officieel op 1 januari 2021: er ontstaat een nieuwe, zelfstandige organisatie met een duidelijke structuur en korte lijnen. Vanaf de zomer van 2022 hebben we een nieuwe naam: Dienst Toeslagen. Wij werken elke dag keihard om onze processen en dienstverlening te verbeteren en onze missie waar te maken: vitale voorzieningen – zoals een huurwoning, de opvang en zorg voor kinderen en de kosten van de verzekeringen – betaalbaar maken. Zodat iedereen kan meedoen in de maatschappij.

Mensen helpen die het hard nodig hebben, dat is waar we het voor doen.

3 burgerbeloften

De burgerbeloftes in ons jaarplan houden ons scherp en geven ons focus op ons doel: toeslaggerechtigden optimaal, eerlijk en zo zorgenvrij mogelijk gebruik te laten maken van de toeslagen waar zij recht op hebben. Mensen helpen die het hard nodig hebben, dat is waar we het voor doen.

Door onze kennis in te zetten en – vooral – ons te blijven verplaatsen in de mensen om wie het gaat. Door hun problemen, twijfels en uitdagingen zo goed mogelijk te doorgronden. Want toeslagen moeten geen zorgen geven, maar juist wegnemen. Burgers rekenen op ons. Daarom beloven we:

  • Wij staan voor u klaar.
  • U weet waar u aan toe bent.
  • U krijgt waar u recht op hebt.

Kernwaarden en kompas

Dienst Toeslagen wil integer, deskundig en duidelijk zijn. We denken in het belang van burgers, medewerkers en opdrachtgevers. Deze kernwaarden staan centraal in ons dagelijks werk.

We willen recht doen aan het verleden. We willen presteren in het heden. En anticiperen op de toekomst.

Duidelijk en persoonlijk

Dit betekent dat we helderder communiceren. We maken onze brieven begrijpelijker en laten duidelijker weten wat we van toeslaggerechtigden verwachten. We pakken vaker de telefoon om toeslaggerechtigden te bellen bij vragen of onduidelijkheden. We ontwikkelen een handige Toeslagen-app (livegang begin 2024). En stimuleren burgers om de toeslagen aan te vragen waar ze recht op hebben.

Persoonlijke aandacht voor mensen is daarbij belangrijk. Verspreid over het hele land zijn er daarom meer dan 350 toeslagenservicepunten en servicebalies om diverse mensen te helpen met hun vragen. Ook kunnen mensen terecht bij bibliotheken door het hele land, waar hulpverleners spreekuren houden en mensen helpen met hun vragen over belastingen en toeslagen.

Klaar voor de toekomst

De motivatie om te leren van gemaakte fouten is in de hele organisatie voelbaar. Binnen de complexiteit van het toeslagenstelsel hebben we de taak om de burger zo goed mogelijk te bedienen. We luisteren goed naar wat toeslaggerechtigden van ons verwachten en spelen daar snel op in. Onze missie kunnen we alleen bereiken door samen te werken met ministeries, ketenpartners en andere organisaties. We willen recht doen aan het verleden. We willen presteren in het heden. En anticiperen op de toekomst.

Iedere dag opnieuw proberen we nog beter aan te sluiten bij wat de samenleving vraagt.

Verbinding

Het realiseren van deze doelen vraagt veel van onze organisatie: we moeten ons ontwikkelen tot een wendbare organisatie en continu bouwen in verbinding met onze doelgroepen en partners. Alleen op die manier kunnen we mensen helpen om optimaal, eerlijk en zo zorgenvrij mogelijk gebruik te laten maken van toeslagen, zodat ze kunnen meedoen in de maatschappij. Want dat vinden we een groot goed.

Met elkaar en met de buitenwereld bouwen we aan Dienst Toeslagen. Iedere dag opnieuw proberen we nog beter aan te sluiten bij wat de samenleving vraagt. Zodat iedereen in Nederland, wie je ook bent en wat je persoonlijke situatie ook is, kan meedoen.

Wij maken meedoen mogelijk.

Tijdlijn invoering toeslagen