Onze organisatie

Dienst Toeslagen valt onder het ministerie van Financiën. Sinds 2021 zijn we geen onderdeel meer van de Belastingdienst. Binnen Dienst Toeslagen heeft de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen een specifieke, tijdelijke opdracht: het erkennen en financieel compenseren van gedupeerde gezinnen. 

Dienst Toeslagen heeft 7 directies

Dienst Toeslagen bestaat uit 7 directies: 3 uitvoeringsdirecties en 4 stafdirecties. Elke directie heeft eigen taken.

3 Uitvoeringsdirecties

De 3 uitvoeringsdirecties:

4 Stafdirecties 

De 4 stafdirecties:

  • Directie Strategie, Recht & Beleid
  • Directie Control & Risk
  • Directie Mensen, Middelen & Communicatie
  • Bureau Directoraat-Generaal

Dienst Toeslagen valt onder het ministerie van Financiën. Sinds 2021 is Dienst Toeslagen een zelfstandig onderdeel van het ministerie en geen onderdeel meer van de Belastingdienst.