Missie

Dienst Toeslagen maakt vitale voorzieningen voor iedereen betaalbaar.

Dat is onze missie. Een missie met betekenis. Want we willen recht doen aan de lessen die het verleden ons heeft geleerd. Zoals hoe belangrijk toeslagen zijn voor mensen die er recht op hebben. En hoe het mis kan gaan wanneer er onvoldoende oog is voor de gevolgen bij burgers.

  • Vitale voorzieningen
    Met de woorden ‘vitale voorzieningen’ bedoelen we de voorzieningen die nodig zijn om mee te kunnen doen in de maatschappij. Zoals een woning, toegang hebben tot zorg en toegang tot zorg voor kinderen. 
  • Voor iedereen
    'Voor iedereen' verwijst naar solidariteit. Nederland wil een solidair land zijn, met goede leefomstandigheden voor iedereen. Als het iemand niet lukt om hier zelf voor te zorgen, biedt Dienst Toeslagen financiële ondersteuning. ‘Voor iedereen’ staat ook voor oog hebben voor alle Nederlanders. We kunnen ons werk pas goed doen wanneer we snappen dat er verschillen zijn in taal, cultuur, situaties en de dingen waar mensen goed in zijn. 
  • Betaalbaar
    Het woord ‘betaalbaar’ is gekozen om aan te geven dat wanneer u een toeslag ontvangt, u zelf mag kiezen waar u deze toeslag gebruikt. Mensen mogen zelf bepalen waar zij hun zorgverzekering afsluiten, waar zij willen wonen en naar welke kinderopvang hun kind gaat.