Visie

Wij willen onze taak, toeslagen uitkeren, zo goed mogelijk uitvoeren. Want daardoor kunnen we vitale voorzieningen voor iedereen betaalbaar maken. Onze missie krijgt pas echt betekenis als we deze concreet maken en er naar handelen. Dit doen we met 3 hulpmiddelen:

Toekenningszekerheid

Financiële zekerheid is voor onze doelgroep heel belangrijk. Want dat voorkomt financiële verrassingen. Daarom willen we de toekenningszekerheid van een toeslag (de zekerheid dat een aanvrager een toeslag toegekend krijgt) zo groot mogelijk maken. Dit doen we door samen met onze opdrachtgevers en partners beleid op te stellen en te beoordelen. Ook verbeteren we onze processen en onze dagelijkse werkzaamheden. 

De menselijke maat

Het 2e hulpmiddel is het oog hebben voor en toepassen van de menselijke maat. Dat is nodig, omdat de mensen die toeslagen ontvangen van elkaar verschillen. En hun situaties ook. Natuurlijk willen we in dezelfde soort situaties dezelfde oplossingen bieden en antwoorden geven. Maar we moeten ook verschillen in situaties herkennen. Volgens de bedoeling van de wet. En dan moeten we hierop volgens de beginselen van behoorlijk bestuur handelen.

De menselijke maat gaat ook over hoe we de dingen doen. Namelijk zo dat het begrijpelijk en uit te voeren is. Dat onbedoelde fouten zoveel mogelijk worden voorkomen, of op tijd gezien en opgelost worden. En dat we digitaal, aan de telefoon en via loketten bereikbaar zijn. 

Goede handhaving

Goede handhaving hoort hier als 3e hulpmiddel bij. Hiermee zorgen we ervoor dat toeslagen bij de juiste huishoudens terechtkomen. We houden op een gepaste manier toezicht. Nederlanders willen graag meebetalen aan een stevige basis voor iedereen. Maar zij willen niet dat er misbruik wordt gemaakt van belastinggeld.