Kernwaarden

Als onderdeel van het ministerie van Financiën is Dienst Toeslagen integer, deskundig en duidelijk. We tonen durf waar dit nodig is in het belang van burgers, medewerkers en opdrachtgevers. En we werken actief samen met anderen. Deze kernwaarden staan centraal in ons dagelijks werk.

We stellen onszelf 3 vragen

Bij alles wat we doen, stellen we onszelf 3 vragen. Zo zorgen we ervoor dat we altijd volgens de kernwaarden werken:

  1. Is het rechtvaardig? 
  2. Doen we het samen? 
  3. Zijn we aanspreekbaar?

De kernwaarden en vragen zijn samen ons kompas. Dit kompas geeft richting wanneer we voor bepalende beslissingen en keuzes staan. Want Dienst Toeslagen is een permanent lerende organisatie, die alert, (zelf-)kritisch en transparant is. En altijd kan uitleggen en laten zien waar zij voor staat. 

1. Is het rechtvaardig?

Iedereen die daar recht op heeft, kan toeslagen krijgen. We zorgen er ook voor dat we geen toeslagen uitkeren aan mensen die daar geen recht op hebben. Met deze vraag bewaken we actief:

  • de rechtmatigheid van de toekenningen;
  • de rechtsbescherming van burgers;
  • ons rechtstatelijk handelen.

2. Doen we het samen?

We werken samen met burgers, partijen in het veld (zoals gemeentes en financiële hulpverleners), onze ketenpartners en opdrachtgevers. We voelen ons eigenaar van onze maatschappelijke doelen en taken. En onze medewerkers voelen zich trotse ambassadeurs van de organisatie.

3. Zijn we aanspreekbaar?

We zijn verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op ons handelen; van dingen die goed gaan, tot dingen die fout gaan, en dingen die volgens ons wellicht anders kunnen of moeten. We leggen hierover gevraagd en ongevraagd verantwoording af. Daarmee dragen we bij aan een transparante en betrouwbare overheid.

Tegelijk creëren we een stevige gesprekspositie voor Dienst Toeslagen in de totstandkoming van beleid. We zijn professioneel, goed bereikbaar en staan open om het gesprek te voeren. Met burgers, met onze (keten)partners en onderling. We doen wat we beloven. En er is ruimte voor meedenkers, zowel binnen in de organisatie als daarbuiten. We leren van elkaar.