Strategie

We werken aan het waarmaken van onze missie aan de hand van 4 strategische doelen: herstel van vertrouwen, verbetering en vernieuwing dienstverlening, aanpassen organisatie naar maatschappelijke opgave en borgen uitvoerbaarheid stelsel. 

1. Herstel van vertrouwen

Erkenning en financieel herstel bieden aan gedupeerde ouders

Het herstel van vertrouwen gaat in de 1e plaats over erkenning en financieel herstel bieden aan gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslag (Herstel Toeslagen). Ouders vertelden ons dat financieel herstel belangrijk is. Maar voor veel ouders is dit niet voldoende om hun leven weer op de rit te krijgen en de problemen met toeslagen af te sluiten. Daarom krijgt emotioneel herstel een belangrijke plek in onze aanpak. 

Samen bouwen aan herstel vertrouwen in overheid

Ook zien we dat het vertrouwen van andere Nederlanders, de politiek en onze medewerkers is beschadigd. Daarom blijven we met iedereen in verbinding. En ontwikkelen het beleid, en de uitvoering daarvan, op zo’n manier dat het voor iedereen werkt. Dat zorgt ervoor dat we benadeelde ouders helpen om een nieuwe start te maken. En bouwen we samen met onze partners aan herstel van het vertrouwen in de overheid. 

2. Verbetering en vernieuwing dienstverlening

We verbeteren en vernieuwen onze dienstverlening, zodat de burger centraal staat. Dat doen we door helder te communiceren en persoonlijk contact te leggen als de situatie daarom vraagt. Het is eenvoudiger gemaakt om wijzigingen door te geven. Ook gaan we verder met het inrichten van fysieke balies (steunpunten), waar in 2021 mee gestart is. Daarnaast blijft Dienst Toeslagen servicepunten helpen en breidt dit netwerk zich verder uit. 

3. Aanpassen organisatie naar de maatschappelijke opgave

In 2021 is de ontvlechting van de Belastingdienst in gang gezet en zijn de eerste stappen gezet voor de inrichting van het nieuwe Dienst Toeslagen. Dit vormt de basis voor de grote opdrachten waar we voor staan:

  • focus aanbrengen en coördinatie behouden in wat we doen;
  • ons kunnen aanpassen om veranderingen door te kunnen voeren; 
  • goed omgaan met nieuwe situaties. 

Maar de inrichting van Dienst Toeslagen is nog niet ‘af’. We werken aan het inrichten van extern toezicht. En een nieuwe en betere samenwerking met de Belastingdienst en opdrachtgevers. Aan deze basis bouwen we verder.

4. Borgen uitvoerbaarheid stelsel

Meedenken over verandering toeslagenstelsel

Sommige burgers vinden het toeslagenstelsel ingewikkeld. Als het toeslagenstelsel gaat veranderen, dan helpen we hier zoveel mogelijk bij door over de verschillende opties na te denken. En actief mee te denken met beleidsmakers en politiek. 

Verbeteren huidig stelsel

Maar ook binnen het stelsel dat er nu is, is verbetering hard nodig. Als uitvoerder wil Dienst Toeslagen daarbij vanaf de start betrokken zijn. Zo weten we zeker dat voorstellen uitvoerbaar zijn. En kunnen we vanuit onze dagelijkse contacten met burgers adviseren over dingen die beter kunnen. 

Oplossingen eerst bespreken met burger

Lopen we in ons contact met de burger tegen problemen aan, dan geven we deze door aan onze opdrachtgevers. Ook luisteren we goed naar onze medewerkers. Samen zorgen we voor oplossingen. We gaan pas met een oplossing aan het werk wanneer deze met de burger besproken is.

Jaarplan en voortgangsrapportages

We pakken onze verantwoordelijkheid voor de keuzes die we maken. Daarom publiceren we ieder jaar een jaarplan. In het jaarplan vind je onze keuzes voor het komende jaar. In onze voortgangsrapportages vertellen we welke resultaten er behaald zijn.