Onze strategie

Dienst Toeslagen werkt aan de hand van 3 strategische doelen: recht doen aan het verleden, presteren in het heden en anticiperen op de toekomst. Deze staan beschreven in ons Jaarplan en onze voortgang verantwoorden we periodiek. 

Recht doen aan het verleden

De motivatie om te leren van gemaakte fouten is in de hele organisatie voelbaar. Iedere dag opnieuw proberen we ons werk nog beter te laten aansluiten bij wat de samenleving vraagt. Daarbij is speciale aandacht voor gezinnen die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire. Binnen Dienst Toeslagen heeft de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen een specifieke, tijdelijke opdracht: deze gezinnen erkenning en herstel bieden.

Presteren in het heden

Dienst Toeslagen werkt aan toeslagen met zorg en zekerheid voor iedereen.  We doen burgers 3 beloften: 'wij staan voor u klaar', 'u weet waar u aan toe bent' en 'u krijgt waar u recht op heeft'. Hierbij staan de begrippen ‘menselijke maat’, ‘zorgvuldigheid’, ‘betrouwbaarheid’ en ‘toekenningszekerheid’ centraal.

We blijven onze dienstverlening en uitvoeringsprocessen verbeteren en zo inrichten dat we hoge en onverwachte terugvorderingen voorkomen. Als we zien dat de wet- of regelgeving te weinig ruimte geeft en de uitkomsten voor burgers onrechtvaardig voelen, gaan we hierover in gesprek met onze opdrachtgevers.

Anticiperen op de toekomst

Het is duidelijk dat toeslagen er in de toekomst anders uit zullen zien. Alle onderzoeken naar een nieuw stelsel maken duidelijk dat er geen eenvoudige oplossingen zijn. We voelen een grote verantwoordelijkheid om al onze kennis en ervaring in te zetten, zodat het nieuwe stelsel goed zal werken.