Strategie Dienst Toeslagen

We werken aan het waarmaken van onze missie aan de hand van 3 strategische doelen: recht doen aan het verleden, presteren in het heden en anticiperen op de toekomst.

1. Recht doen aan het verleden

We ondersteunen mensen die gedupeerd zijn als gevolg van de toeslagen-problematiek op het gebied van inkomen, zorg, wonen, schulden en emotioneel herstel. We bieden erkenning en helpen met het maken van een nieuwe start. Het programma DG Herstel Toeslagen heeft sinds 1 januari 2022 een coördinerende rol en stuurt de aanpak van de hersteloperatie aan.

DG Herstel richt zich in 2023 onder andere op de aanvullende wetgeving voor verschillende doelgroepen (zoals ex-partners en overleden gedupeerden).  Ook is DG Herstel gestart met de hulp aan ouders in het buitenland, die niet door de gemeenten geholpen kunnen worden. Naast financieel herstel, richt DG Herstel zich ook op het versterken en uitbreiden van het emotioneel herstel van gedupeerden, hun (ex-) partners en kinderen. 

Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) heeft binnen Dienst Toeslagen de taak om financieel herstel aan gedupeerde ouders te bieden. Ook voert UHT  compensatieregelingen voor kinderen en gedupeerden van andere toeslagen uit.

2. Presteren in het heden

Dienst Toeslagen werkt aan toeslagen met zorg en zekerheid voor iedereen.  We doen burgers 3 beloften: 'wij staan voor u klaar', 'u weet waar u aan toe bent' en 'u krijgt waar u recht op heeft'. Hierbij staan de begrippen ‘menselijke maat’, ‘zorgvuldigheid’, ‘betrouwbaarheid’ en ‘toekenningszekerheid’ centraal.

We blijven onze dienstverlening en uitvoeringsprocessen verbeteren en zo inrichten dat we hoge en onverwachte terugvorderingen voorkomen. Als we zien dat de wet- of regelgeving te weinig ruimte geeft en de uitkomsten voor burgers onrechtvaardig voelen, gaan we hierover in gesprek met onze opdrachtgevers.

3. Anticiperen op de toekomst

Het is duidelijk dat toeslagen er in de toekomst anders uit zullen zien. In het coalitieakkoord staat dat het kabinet de ambitie heeft om toeslagen af te schaffen. Er zijn grote veranderingen aangekondigd voor de kinderopvangtoeslag en de huurtoeslag. Alle onderzoeken naar een nieuw stelsel maken duidelijk dat er geen eenvoudige oplossingen zijn. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid om al onze kennis en ervaring in te zetten, zodat het nieuwe stelsel goed zal werken.

Jaarplan en voortgangsrapportages

In het Jaarplan 2023 van Dienst Toeslagen vindt u meer informatie over de 3 strategische doelen. En onze keuzes voor dit jaar. Daarnaast publiceren wij voortgangsrapportages. Daarin vertellen we welke resultaten er behaald zijn.