Identiteit Dienst Toeslagen

Dienst Toeslagen is een zelfstandige publieke dienstverlener, onderdeel van het ministerie van Financiën. We hebben een eigen, herkenbare identiteit en een opgefriste huisstijl. Die heeft u misschien al gezien in onze publiekscampagnes. U leest er op deze pagina meer over.

Identiteit

De identiteit van Dienst Toeslagen bestaat uit onze visie, missiekernwaarden en de volgende burgerbeloften: 

  • Wij staan voor u klaar.
  • U weet waar u aan toe bent.
  • U krijgt waar u recht op hebt.

Eigen huisstijl

Om nog beter te laten zien wie we zijn en waar we voor staan, is de huisstijl opgefrist. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Onze hoofdkleur wijzigt van alarmerend rood naar optimistisch geel. De warme kleur geel past goed bij onze identiteit: optimistisch, zorgzaam en versterkend.
  • Het woord Dienst komt voor Toeslagen te staan. Daarmee willen we duidelijk maken dat we een zelfstandige organisatie zijn en dienstbaar zijn aan de burger. 
  • Opgefriste fotografie en illustraties, met meer oog voor de mensen voor wie we ons werk doen.

Publiekscampagnes in eigen huisstijl

Sinds 21 november 2022 voert Dienst Toeslagen zelfstandig publiekscampagnes, los van de Belastingdienst. In deze campagnes vindt u onze huisstijl terug. De eerste campagne van Toeslagen was de wijzigingscampagne: 'Check. Pas aan. En door.' (Toeslagen.nl/pasaan). 

Deze campagne is vanaf oktober 2023 verder gegaan. Ook deze keer wijst de campagne burgers erop dat het altijd belangrijk is om wijzigingen in inkomen zo snel mogelijk door te geven. Dat er dit najaar veel gebeurt wat van invloed kan zijn op toeslagen, zoals de MAC (Massaal Automatisch Continueren - het proces om toeslagen van mensen automatisch te continueren met de nieuwe naar naar het volgende jaar) en de nieuwe koopkrachtmaatregelen, maakt dat het doorgeven van wijzigingen extra belangrijk is. De campagne is ook dit keer te zien in de bushokjes. We zijn daarnaast op radio aanwezig en online met verdiepende artikelen op grote nieuwsplatforms.

Abri's campagne check. pas aan. en door. oktober 2023
Posters wijzigingscampagne Dienst Toeslagen: 'Check. Pas aan. En door.' (november 2023)

Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT)

Binnen Dienst Toeslagen heeft de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) een specifieke, tijdelijke opdracht. Deze opdracht is het erkennen en financieel compenseren van de gedupeerden van de kinderopvangtoeslagregeling. En dat blijft zo. UHT heeft een aantal eigen waarden geformuleerd:

  • menselijke maat
  • samenwerken
  • betrouwbaar
  • zorgvuldig

Deze waarden sluiten aan bij die van de hele dienst en horen bij de specifieke opdracht van UHT.

UHT en huisstijl

Ook bij UHT vindt u de warme kleur geel terug. Hier en daar komen extra accenten in de toepassing van de huisstijl te liggen. Verder blijft de communicatie van UHT met gedupeerden van de kinderopvangtoeslagregeling herkenbaar en gelijk. We houden vast aan de taak om de gedupeerden zo snel mogelijk en zorgvuldig financieel te compenseren.