Identiteit Dienst Toeslagen

Dienst Toeslagen is een zelfstandige publieke dienstverlener, onderdeel van het ministerie van Financiën. We hebben een eigen, herkenbare identiteit en een opgefriste huisstijl. Die heeft u misschien al gezien in onze publiekscampagnes. U leest er op deze pagina meer over.

Identiteit

De identiteit van Dienst Toeslagen bestaat uit onze visie, missiekernwaarden en de volgende burgerbeloften: 

  • Wij staan voor u klaar.
  • U weet waar u aan toe bent.
  • U krijgt waar u recht op hebt.

Eigen huisstijl

Om nog beter te laten zien wie we zijn en waar we voor staan, is de huisstijl opgefrist. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Onze hoofdkleur is gewijzigd van alarmerend rood naar optimistisch geel. De warme kleur geel past goed bij onze identiteit: optimistisch, zorgzaam en versterkend.
  • Het woord Dienst komt voor Toeslagen te staan. Daarmee willen we duidelijk maken dat we een zelfstandige organisatie zijn en dienstbaar zijn aan de burger. 
  • Opgefriste fotografie en illustraties, met meer oog voor de mensen voor wie we ons werk doen.

Publiekscampagnes in eigen huisstijl

Sinds 21 november 2022 voert Dienst Toeslagen zelfstandig publiekscampagnes, los van de Belastingdienst. In deze campagnes vindt u onze huisstijl terug. De eerste campagne van Toeslagen was de wijzigingscampagne: 'Check. Pas aan. En door.' (toeslagen.nl/pasaan). 

Deze campagne  gaat vanaf juni 2024 weer verder. Ook deze keer wijst de campagne burgers erop dat het altijd belangrijk is om wijzigingen in hun leven, die van invloed zijn op de hoogte van de toeslagen,  zo snel mogelijk door te geven. De campagne is ook dit keer te zien in de bushokjes, radio, online video, social media en binnen bepaalde zoekresultaten van grote zoekmachines zoals Google.

Nieuwe abri's wijzigingscampagne

Nieuwe abri's wijzigingscampagne

Abri's wijzigingscampagne Dienst Toeslagen: 'Verandert je inkomen? Geef het door in de app Toeslagen. Check. Pas aan. En door.' (juni 2024)

Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT)

Binnen Dienst Toeslagen heeft de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) een specifieke, tijdelijke opdracht. Deze opdracht is het erkennen en financieel compenseren van de gedupeerden van de kinderopvangtoeslagregeling. En dat blijft zo. UHT heeft een aantal eigen waarden geformuleerd:

  • menselijke maat
  • samenwerken
  • betrouwbaar
  • zorgvuldig

Deze waarden sluiten aan bij die van de hele dienst en horen bij de specifieke opdracht van UHT.

UHT en huisstijl

Ook bij UHT vindt u de warme kleur geel terug. Hier en daar komen extra accenten in de toepassing van de huisstijl te liggen. Verder blijft de communicatie van UHT met gedupeerden van de kinderopvangtoeslagregeling herkenbaar en gelijk. We houden vast aan de taak om de gedupeerden zo snel mogelijk en zorgvuldig financieel te compenseren.