Fiscale Monitor 2022: algemeen oordeel toeslaggerechtigden over Dienst Toeslagen verbeterd

Dienst Toeslagen, de Belastingdienst en de Douane horen graag hoe mensen hun functioneren beoordelen en ervaren. Jaarlijks onderzoeken de 3 diensten dit met de Fiscale Monitor. In de Fiscale Monitor 2022 staat dat het algemeen oordeel van toeslaggerechtigden over Dienst Toeslagen verbeterd is in vergelijking met 2021.

Wat is de Fiscale Monitor?

De Fiscale Monitor biedt inzicht in hoe mensen met recht op toeslagen, mensen die in Nederland belasting betalen, bedrijven en fiscaal dienstverleners naar Dienst Toeslagen, de Belastingdienst en de Douane kijken en onze dienstverlening ervaren. Het onderzoek richt zich wat betreft Dienst Toeslagen onder andere op:

 • Het functioneren en imago van Dienst Toeslagen.
 • De dienstverlening vanuit Dienst Toeslagen.
 • Hulp en zelfredzaamheid rondom toeslagen.
 • Vertrouwen in Dienst Toeslagen.

Opvallende cijfers

De volgende cijfers over Dienst Toeslagen vielen op in de Fiscale Monitor 2022:

 • Algemeen oordeel
  Op de vraag ‘Welk rapportcijfer van 1 tot en met 10 zou u de Belastingdienst/Dienst Toeslagen geven voor de manier waarop hij in het algemeen functioneert’ kreeg het van toeslaggerechtigden gemiddeld een 6,27. In 2021 was dit nog een 6,03.
 • Tevredenheid Mijn Toeslagen
  Tevredenheid over de Mijn Toeslagen-pagina is stabiel. Tussen 2019 (3,83) en 2021 (3,68) was een daling te zien, maar de huidige score (3,67) is vrijwel gelijk aan die van vorig jaar. Deze cijfers zijn op een schaal van 1 tot 5.
 • Hulp en zelfredzaamheid
  16% van de toeslaggerechtigden heeft geen familie of vrienden op wie ze terug kunnen vallen bij vragen of problemen met hun toeslagen. Sinds 2020 is de hulp bij de aanvraag van een nieuwe toeslag toegenomen, maar de hulp bij wijziging iets afgenomen. 
 • Vertrouwen in Dienst Toeslagen
  Het vertrouwen in Dienst Toeslagen is in 2022 met een score van 3,13 (op 5) bijna gelijk gebleven vergeleken met 2021. Toen was de score 3,17 (op 5) maar dit verschil is niet significant.  

Ga voor meer feiten en cijfers en een uitgebreidere uitleg van het onderzoek naar de pagina over de Fiscale Monitor. Of bekijk de hele monitor van 2022 op Fiscalemonitor.nl.

Fiscale Monitor versus Toeslagenmonitor

Recent verscheen ook de Toeslagenmonitor van het 4e kwartaal 2022. De belangrijkste verschillen tussen beide monitoren zijn:

 • De Fiscale Monitor bestaat sinds 1994 (toen geïntroduceerd door de Belastingdienst). De Fiscale Monitor bestaat uit 3 delen: 1 deel over de Belastingdienst, 1 deel over de Douane en 1 deel over Dienst Toeslagen. De Toeslagenmonitor is in 2020 gestart door Dienst Toeslagen.
 • De Toeslagenmonitor gaat specifiek over dienstverlening. De Fiscale Monitor vraagt naar dienstverlening, maar ook naar andere zaken. Bijvoorbeeld naar imagokenmerken van de diensten, of mensen hulp ontvangen en hoe mensen hun zelfredzaamheid ervaren.

Verbeteren dienstverlening Dienst Toeslagen

Dienst Toeslagen werkt hard om de dienstverlening voor mensen met recht op toeslagen verder te verbeteren. En om daarmee de hulp en zelfredzaamheid en het vertrouwen in onze organisatie verder te vergroten. Dit doen we onder andere en hebben we gedaan door het:

 • Verbeteren van toeslagbrieven.
 • Uitbreiden van de dienstverlening aan fysieke balies.
 • Meer inzet op persoonlijke begeleiding van mensen die dat nodig hebben.
 • Streven naar een toeslagenservicepunt in iedere gemeente, zodat iedereen in de buurt hulp kan krijgen met toeslagen.
 • Ondersteunen van intermediairs, zoals gemeenten en maatschappelijk dienstverleners, met advies, ondersteuning en informatie, zodat zij mensen met recht op toeslagen zo goed mogelijk kunnen helpen.