Campagne ‘Check. Pas aan. En door.’ vanaf 5 februari weer van start

De publiekscampagne ‘Check. Pas aan. En door.’ gaat vanaf maandag 5 februari weer van start. Deze campagne van Dienst Toeslagen heeft als doel toeslagontvangers te herinneren en te activeren om bij een verandering in inkomen, of een belangrijke levensgebeurtenis, wijzigingen zo snel mogelijk door te geven op toeslagen.nl/pasaan.

Hiermee kunnen we samen met de toeslagontvanger (hoge) terugvorderingen voorkomen. Met de campagne bereiken we ook mensen die mogelijk wel recht hebben op een toeslag, maar deze nog niet hebben aangevraagd.

Buitenreclame wijzigingscampagne februari 2024

Aanleiding herstart

De campagne startte eerder in november 2022. Omdat wijzigingen in het inkomen of belangrijke levensgebeurtenissen het hele jaar kunnen plaatsvinden vindt er regelmatig een nieuwe campagneperiode plaats. Deze keer is de aanleiding dat er bij veel mensen op hun 1e salarisstrookje van het nieuwe jaar een wijziging van het inkomen zichtbaar is. Een goed moment om mensen weer te herinneren dat ze deze verandering doorgeven, omdat het gevolgen kan hebben voor de hoogte van hun toeslagen.

"Wij streven ernaar om het voorschot dat mensen ontvangen in de vorm van toeslagen zo dicht mogelijk te laten aansluiten op het bedrag waar ze werkelijk recht op hebben."

Belang van wijzigingen doorgeven

Door het op tijd doorgeven van wijzigingen, krijgen toeslagontvangers waar ze recht op hebben. Directeur Coert Kleijwegt benadrukt het belang van het controleren van gegevens en het doorgeven van eventuele wijzigingen:

“Jaarlijks verwerken we als Dienst Toeslagen miljoenen wijzigingen die burgers aan ons doorgeven. Toch zien we helaas dat nog veel burgers ieder jaar teveel ontvangen toeslagen aan ons moeten terugbetalen. Door een verandering in hun leven die van invloed is op hun toeslagen, zoals een gewijzigd inkomen. Het aantal terugbetalingen willen we graag terugbrengen. Wij streven ernaar om het voorschot dat mensen ontvangen in de vorm van toeslagen zo dicht mogelijk te laten aansluiten op het bedrag waar ze werkelijk recht op hebben. Dat kan als mensen wijzigingen zo snel mogelijk aan ons doorgeven. Via onder andere radio, online en buitenreclame gaan we de komende periode dan ook weer zoveel mogelijk mensen hierop attenderen en activeren. ‘Check. Pas aan. En door.’”

Wijzigingen doorgeven via Toeslagen.nl/pasaan

Op toeslagen.nl/pasaan kunnen mensen wijzigingen doorgeven. Naast veranderingen in inkomen zijn er andere situaties die invloed kunnen hebben op de hoogte van je toeslag. Bijvoorbeeld als er iets verandert in de opvang van kinderen, bij een scheiding of na het afronden van een studie. Ook een veranderende woonsituatie kan gevolgen hebben. De campagne start op 5 februari en loopt door tot en met de 1e week van maart.

Zichtbaarheid campagne

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken brengen we de boodschap ‘Check. Pas aan. En door.’ onder de aandacht via:

  • radio
  • online kanalen
  • social media
  • media als AD.nl en Nu.nl
  • buitenreclame zoals abri’s