Verbetering dienstverlening gemarkeerd met ondertekenen Direct Duidelijk Deal

Directeur-generaal Ditte Hak heeft namens DG Toeslagen de Direct Duidelijk Deal ondertekend. Dit is een verklaring waarmee organisaties beloven om te werken aan duidelijke communicatie met de burger. 

Over Direct Duidelijk

Direct Duidelijk is een initiatief van Netwerk Begrijpelijke Overheid. Daarin werken het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Nederlandse Taalunie samen met allerlei organisaties. Het doel van Direct Duidelijk is om onduidelijke overheidstaal aan te pakken en overheden bewust te maken van het belang van begrijpelijke taal.

Van 10 tot 14 oktober is het Direct Duidelijk Week, met allerlei activiteiten om dit doel opnieuw onder de aandacht te brengen. Het ondertekenen van de Direct Duidelijk Deal is de aftrap van de Direct Duidelijk Week. 

Directeur-generaal Ditte Hak ondertekent de Direct Duidelijk Deal

DG Toeslagen en Direct Duidelijk

Directeur-generaal Ditte Hak gaf bij het ondertekenen aan dat DG Toeslagen veel waarde hecht aan begrijpelijke taal en dat daar ook veel aandacht voor is binnen de organisatie. In de missie en visie van DG Toeslagen komt dit bijvoorbeeld terug. 

Begin 2021 is binnen DG Toeslagen een project gestart om alle brieven die Toeslagen aan burgers stuurt (waar nodig) te herschrijven. Er is al veel gedaan om dit voor elkaar te krijgen: het team is getraind, er is een nieuwe schrijfwijzer ontwikkeld en er zijn burgerpanels opgestart. Inmiddels zijn vrijwel alle brieven herschreven. 

De vernieuwing gaat door

Het project om brieven te herschrijven is inmiddels opgegaan in de reguliere werkzaamheden. Maar de aandacht voor taal blijft bestaan en de vernieuwing gaat door. Bijvoorbeeld met taalcoaches, die medewerkers van DG Toeslagen helpen met ingewikkelde vragen op het gebied van taal. Zo blijft taal een levend onderwerp binnen de organisatie.