Adviescommissie Analytics bij Financiën van start

De Ministerraad heeft ingestemd met de instelling van de Adviescommissie Analytics. Deze commissie gaat het ministerie van Financiën, de Belastingdienst, de Douane en Dienst Toeslagen adviseren hoe om te gaan met risicomodellen en algoritmen. De adviescommissie heeft als taak gevraagd en ongevraagd stil te staan bij actuele analytics-vraagstukken binnen de diensten.

Commissieleden

De adviescommissie staat onder leiding van voorzitter Emile Aarts, emeritus rector magnificus en hoogleraar computer science van Tilburg University. De andere leden van de commissie zijn Sandjai Bhulai, Eppo Bruins, Paul van Geest, Jeroen van den Hoven, Friederike van der Jagt, Rob van Kan, Esther Keymolen, Patricia Prüfer, Mirko Schäfer en Arlette van Wissen. Deze groep van academici en ervaringsdeskundigen werken allen rond vraagstukken als privacy, het gebruik van data & algoritmes en de digitale samenleving.

Advies over verantwoord omgaan met risicomodellen en algoritmen

Het verantwoord omgaan met risicomodellen en algoritmen is een belangrijk maatschappelijk en actueel thema. Het gebruik van risicomodellen en algoritmen is bedoeld om efficiency en effectiviteit in het werk te vergroten en zo ook burgers, bedrijven en de eigen organisatie te helpen. Tegelijkertijd mag dit uitgangspunt er nooit toe leiden dat goedwillende burgers en bedrijven tegengewerkt worden door het gebruik van deze digitale werkwijze. Om dat te borgen heeft de commissie de vrijheid om gevraagd en ongevraagd advies te geven over actuele vraagstukken

Integrale advisering

De adviescommissie heeft een diverse samenstelling, waarmee integrale advisering is geborgd. Op basis van de dialoog in de commissie, zullen adviezen de verschillende kanten van het voorgelegde vraagstuk belichten. Het gaat dan bijvoorbeeld om het belang en het doel van het model in kwestie, de privacy en de ethiek.