Staatssecretaris Aukje de Vries bezoekt Toeslagen-servicepunt Gemeente Westland

Staatssecretaris Aukje de Vries bracht op donderdag 1 juni een bezoek aan een Toeslagen-servicepunt in de gemeente Westland. Deze steunpunten zijn landelijk geopend om mensen te helpen met het aanvragen en wijzigen van toeslagen. Door deze steunpunten wordt de bereikbaarheid van fysieke locaties voor mensen landelijk vergroot.

De Toeslagen-servicepunten zijn ingericht voor mensen die extra hulp nodig hebben bij het regelen van hun toeslagen. In de gemeente Westland is het Buurt Informatiepunt Naaldwijk aangemerkt als een Toeslagen-servicepunt. De staatssecretaris heeft gesproken met mensen die vanuit hun werk of als vrijwilliger, betrokken en gepassioneerd zich inzetten voor de inwoners van de gemeente Westland. Dienst Toeslagen streeft er naar om deze succesvolle samenwerking met de gemeente voort te zetten.

Verbeteren van de dienstverlening

Dienst Toeslagen werkt op diverse manieren aan het verbeteren van de dienstverlening. Zo heeft Dienst Toeslagen bij de reguliere toeslagverstrekking een nieuwe werkwijze ingevoerd waarbij de burger meer centraal staat. De dienstverlening richting mensen wordt verbeterd door persoonlijk contact te leggen en begrijpelijker te communiceren. Deze vernieuwing en verbetering van de dienstverlening is via 3 beloftes vormgegeven:

  1. We staan voor u klaar
  2. U weet waar u aan toe bent
  3. U krijgt waar u recht op heeft

'We staan voor u klaar'

‘We staan voor u klaar’ is een van de beloftes van Dienst Toeslagen. Sinds 2022 werkt Dienst Toeslagen onder andere aan het verder uitbreiden van de fysieke dienstverlening. Dienst Toeslagen en de Belastingdienst hebben landelijk steunpunten geopend om de bereikbaarheid van fysieke locaties te vergroten. Deze steunpunten huizen in bij gemeentelocaties en bieden daarmee ook de mogelijkheid om ter plekke nauwer samen te werken met de gemeente en andere aanwezige organisaties. Circa 93 procent van de gemeenten heeft inmiddels ofwel een steunpunt ingericht, ofwel een generieke maatschappelijke dienstverlener aangesteld, die door Toeslagen wordt gefaciliteerd.

Evaluatie steunpunten

Eind 2022 zijn de steunpunten geëvalueerd. De resultaten van deze evaluatie laten zien dat de steunpunten voorzien in de behoefte van mensen aan meer persoonlijke hulp door de Belastingdienst en Toeslagen. Bezoekers geven gemiddeld een 8,5 om hun waardering voor de dienstverlening van het steunpunt uit te drukken. De steunpunten worden door bezoekers en steunpuntmedewerkers als volwaardig kanaal van de Belastingdienst en Toeslagen beschouwd.