Bibliotheken, Belastingdienst en Dienst Toeslagen verlengen de samenwerking

Dienst Toeslagen werkt dagelijks aan het verbeteren van de dienstverlening. Een voorbeeld daarvan is de samenwerking met bibliotheken om burgers beter te kunnen bereiken en te helpen met vragen over toeslagen en belastingzaken. Op maandag 4 december jl. is de samenwerking tussen bibliotheken, de Belastingdienst en Dienst Toeslagen met 4 jaar verlengd.

Staatssecretaris Aukje de Vries en Lily Knibbeler, algemeen directeur van de nationale bibliotheek, hebben de samenwerkingsovereenkomst ondertekend in de openbare bibliotheek van Drachten. Deze overeenkomst loopt van 2024 tot en met 2027.

Staatssecretaris Aukje de Vries ondertekent de samenwerkingsovereenkomst. KB-directeur Lily Knibbeler kijkt toe.
Beeld: Jarno Kraayvanger
Staatssecretaris Aukje de Vries ondertekent de samenwerkingsovereenkomst. Links: KB-directeur Lily Knibbeler.

Informatiepunten Digitale Overheid (IDO)

Mensen die wat extra hulp nodig hebben, kunnen naar de bibliotheek om samen met een dienstverlener uitleg te krijgen bij hun toeslagen-aanvraag of -wijzigingen en met hulp bij belastingzaken.

De bibliotheken werken vanuit Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) en helpen burgers bij allerlei overheidszaken die online geregeld moeten worden. Inmiddels werken 650 bibliotheken mee.

Hulp dichterbij

De Vries: “We weten dat er ook mensen zijn die ondersteuning nodig hebben bij het aanvragen of wijzigen van hun toeslagen. Daarvoor kunnen zij dus terecht bij hun bibliotheek.” Via deze samenwerking met bibliotheken en maatschappelijk dienstverleners bieden de Belastingdienst en Dienst Toeslagen hulp dichterbij mensen. En hulp aan mensen die bij de gedigitaliseerde dienstverlening een steuntje kunnen gebruiken. Via deze weg zorgen we ook “dat zoveel mogelijk mensen gebruik maken van de toeslagen waar zij recht op hebben”, aldus De Vries.

“Bibliotheken hebben zich de laatste jaren ontwikkeld tot brede maatschappelijk-educatieve instellingen die bijdragen aan een ieders persoonlijke ontwikkeling”, zegt Lily Knibbeler van de KB. “Mensen kunnen voor allerlei vragen en diensten bij de openbare bibliotheken terecht. Naast activiteiten rondom leesbevordering, bieden we bijvoorbeeld ook gratis trainingen in taal- en digivaardigheid. En via de Informatiepunten Digitale Overheid in de bibliotheken helpen we mensen met vragen over de websites van allerlei overheidsinstellingen. Door de samenwerking met de Belastingdienst, Dienst Toeslagen en lokale dienstverleners te verlengen, voorzien we in een belangrijke maatschappelijke behoefte in de huiskamer van de samenleving: de bibliotheek.”

Meer informatie

Inmiddels zijn er 695 Informatiepunten Digitale Overheid in bibliotheken verspreid over het land. Welke dit zijn vind je op de site informatiepunt.

Maatschappelijk dienstverleners die geïnteresseerd zijn in samenwerking kunnen contact opnemen met hun lokale bibliotheek. Kijk voor locaties en meer informatie op ‘bibliotheekatlas.nl’.