Toeslagen.nl omgezet in nieuwe huisstijl Dienst Toeslagen

Vanaf vandaag is ook www.toeslagen.nl, de website voor mensen die toeslagen ontvangen of willen aanvragen, omgezet in de verfriste huisstijl van Dienst Toeslagen. De website is voorzien van de nieuwe huisstijlkleuren. Inhoudelijk is er niets aan de site gewijzigd. De aanpassing van toeslagen.nl is onderdeel van een grotere update, waarbij alle communicatiekanalen van Dienst Toeslagen omgezet worden in de verfriste huisstijl. 

Waarom een verfriste huisstijl ?

Sinds 1 januari 2021 is Toeslagen geen onderdeel meer van de Belastingdienst. Toeslagen valt nu direct onder het ministerie van Financiën en heet Dienst Toeslagen. Om nog beter de laten zien wie we zijn en waar we voor staan, is de huisstijl van Dienst Toeslagen opgefrist.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Onze hoofdkleur wijzigt van alarmerend rood naar optimistisch geel. De warme kleur geel past goed bij onze identiteit: optimistisch, zorgzaam en versterkend.
  • Het woord Dienst komt voor Toeslagen te staan. Daarmee willen we duidelijk maken dat we een zelfstandige organisatie zijn en dienstbaar zijn aan de burger. 
  • Opgefriste fotografie en illustraties, met meer oog voor de mensen voor wie we ons werk doen.

Onze communicatiekanalen veranderen

De komende tijd kleurt Dienst Toeslagen steeds geler. Dit gebeurt in stappen, omdat we niet alles in 1 keer kunnen aanpassen. Sommige communicatiekanalen zijn al omgezet, zoals deze website en de Kinderopvangtoeslag-app. Ook voert Dienst Toeslagen sinds november 2022 zelfstandig publiekscampagnes, los van de Belastingdienst. In deze campagnes vindt u de verfriste huisstijl terug.