Congres Sociaal Raadsliedenwerk: samenwerking met sociaal raadslieden is onmisbaar voor ketenpartners

Op woensdag 31 januari vond het jaarlijkse Congres Sociaal Raadsliedenwerk plaats. Namens Dienst Toeslagen nam Nicole Back (plv. directeur directie Toeslagen) deel aan een paneldiscussie. Nicole benadrukte aan de ruim 400 sociaal raadslieden in de zaal hoe waardevol hun werk is voor Toeslagen. 

“Via sociaal raadslieden bereikt Dienst Toeslagen veel mensen die voor ons anders moeilijker bereikbaar zijn. Daardoor ontvangen deze mensen de toeslagen waar ze recht op hebben. Dat is ongelooflijk belangrijk: toeslagen zijn voor veel Nederlanders onmisbaar om rond te komen.”

Dienst Toeslagen is er om vitale voorzieningen betaalbaar te maken voor iedereen. De samenwerking met sociaal raadslieden is daarbij onmisbaar. Sociaal raadslieden zetten zich in om burgers te helpen met problemen van juridische en maatschappelijke aard, waaronder het aanvragen van toeslagen. De hulp is laagdrempelig en kosteloos en met name gericht op de minder zelfredzame burger. De kracht van het sociaal raadsliedenwerk is dus onmiskenbaar, maar toch is het nog vaak een stille, soms zelfs onzichtbare kracht voor ketenpartners. Het is van belang dat zichtbaar wordt wat sociaal raadslieden doen. Niet voor niets had het Congres Sociaal Raadsliedenwerk dit jaar als thema ‘Van onzichtbare naar zichtbare kracht’. 

Sociaal raadslieden kunnen directe lijn krijgen met Toeslagen 

Nicole Back lichtte toe hoe Dienst Toeslagen hard werkt om de drempel voor burgers te verlagen om toeslagen aan te vragen. Daarom zoekt Toeslagen de samenwerking op met maatschappelijke organisaties, zoals gemeenten en bibliotheken. “We bouwen aan een landelijk dekkend netwerk van Toeslagenservicepunten waar mensen hulp kunnen krijgen over toeslagen. Deze zijn fysiek te vinden in bijvoorbeeld bibliotheken, maar ook sociaal raadslieden kunnen de status van een Toeslagenservicepunt krijgen. Ze krijgen dan een eigen relatiebeheerder en een directe telefonische ingang bij een speciaal team voor vragen over dossiers. Dat helpt hen en hun cliënten bij het aanvragen van toeslagen en het aanleveren van de juiste gegevens, zodat alle Nederlanders de toeslagen krijgen waar ze recht op hebben.”

In gesprek over knelpunten

Op het Congres Sociaal Raadsliedenwerk gingen ketenpartners en sociaal raadslieden met elkaar in gesprek om de onderlinge samenwerking te verdiepen en te verbeteren. In diverse plenaire sessies en workshops bespraken ze knelpunten in de complexe wet- en regelgeving en processen die sociaal raadslieden in hun werk tegenkomen. Om sociaal raadslieden te helpen om hun cliënten ook dit jaar optimaal te ondersteunen, verzorgden 2 relatiebeheerders van Dienst Toeslagen een workshop. Daarin namen ze sociaal raadslieden aan de hand van recente casussen mee in de praktijk van toeslagen. Ook ging de workshop in op hoe we er samen voor kunnen zorgen dat zoveel mogelijk mensen gebruikmaken van hun recht op toeslagen.
 

Het Congres Sociaal Raadsliedenwerk wordt elk jaar georganiseerd door het Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden/Sociaal Werk Nederland in samenwerking met Studiecentrum Kerckebosch.