Jaarplan Dienst Toeslagen 2024

Het Jaarplan Dienst Toeslagen 2024 is op 22 september 2023 door Aukje de Vries, staatssecretaris Dienst Toeslagen en Douane, naar de Tweede Kamer verstuurd. In het Jaarplan staan de doelen en prioriteiten van Dienst Toeslagen voor 2024.

3 strategische doelen in 2024

In 2024 staan 3 meerjarige, strategische doelen centraal:

  • rechtdoen aan het verleden
  • presteren in het heden; en
  • anticiperen op de toekomst.

Het realiseren van deze doelen vraagt veel wendbaarheid van onze organisatie in verbinding met de doelgroep en partners.

Impact verkiezingen november

De val van het kabinet brengt de nodige onzekerheid met zich mee, voor de mensen in het land en ook voor Dienst Toeslagen. Na de verkiezingen van november 2023 zal de politiek opnieuw keuzes moeten maken waaronder over de toekomst van het toeslagenstelsel. Wat deze keuzes ook worden, de impact voor Dienst Toeslagen zal groot zijn. Voor miljoenen Nederlanders die toeslagen ontvangen en voor de medewerkers van de organisatie. 

Doorwerken aan herstel en verbeteren dienstverlening

Ondertussen blijft Dienst Toeslagen toegewijd doorwerken op een manier die vertrouwen geeft, rechtdoet aan het verleden en anticipeert op de toekomst. De focus blijft op herstel bieden aan gedupeerde ouders en het continu kritisch bekijken en verbeteren van de dienstverlening.