Stand van de uitvoering 2023 naar Tweede Kamer

De Stand van de uitvoering 2023 van de Dienst Toeslagen is vandaag door demissionair staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze 3e Stand staat welke belangrijke stappen Dienst Toeslagen het afgelopen jaar heeft gezet om de dienst toegankelijker te maken en de dienstverlening te verbeteren. Ook is er aandacht voor het bereiken van mensen die geen gebruik maken van toeslagen, terwijl zij daar wel recht op hebben.

Ieder jaar deelt Dienst Toeslagen de Stand van de uitvoering met het kabinet en de Tweede Kamer. In dit rapport schrijven wij over de knelpunten, maar ook de kansen die in de uitvoering van het toeslagenstelsel liggen. In dit rapport staat welke stappen Dienst Toeslagen zelfstandig zet en waar ondersteuning vanuit de politiek en opdrachtgevers nodig is, om onder andere de strategische doelstellingen uit het Jaarplan 2024 te kunnen behalen.

Verbeteren dienstverlening

Dienst Toeslagen vindt het belangrijk dat mensen die er recht op hebben, gebruik maken van toeslagen. Voor bijna 6 miljoen huishoudens zijn toeslagen namelijk een belangrijke ondersteuning naast hun inkomen. Daarom is het belangrijk dat mensen weten waar zij recht op hebben en weten waar zij terecht kunnen voor hulp bij bijvoorbeeld het aanvragen of doorgeven van wijzigingen. Zo heeft Toeslagen de persoonlijke ondersteuning uitgebreid met meer toeslagenservicepunten en werkt nog meer samen met bibliotheken.

Dienst Toeslagen blijft investeren in de dienstverlening. En dat is ook zichtbaar in de ontwikkelingen van de app voor de kinderopvangtoeslag. Later dit jaar wordt de app uitgebreid naar alle toeslagsoorten.

Extra aandacht voor niet-gebruik toeslagen en verminderen terugvorderingen

Een van de fundamentele problemen van het toeslagenstelsel is het niet gebruiken van toeslagen, terwijl mensen daar wel recht op hebben. Daarom blijft Dienst Toeslagen zich inzetten om niet-gebruik van toeslagen terug te dringen. Dat gebeurt onder andere door het persoonlijk aanschrijven van mensen om hen te wijzen op mogelijk recht op toeslagen. De publiekscampagne ‘Check. Pas aan. En door.’ herinnert en activeert toeslagontvangers om bij een verandering in inkomen, of een belangrijke levensgebeurtenis, wijzigingen zo snel mogelijk door te geven. Zo worden (hoge) terugvorderingen voorkomen.

Daarnaast zet Toeslagen zich in om de gegevensuitwisseling met andere instanties te versterken, zodat met de meest actuele gegevens de hoogte van de toeslag kan worden bepaald. Dit is belangrijk om het aantal terugvorderingen verder te verminderen.

Dienst Toeslagen blijft zich inzetten voor verbetering van het huidige toeslagenstelsel door te zoeken naar extra mogelijkheden om het aantal terugvorderingen en de complexiteit van het huidige stelsel te verminderen en het niet-gebruik tegen te gaan.

Uitdagingen

Naast verbeteringen in de dienstverlening, signaleert Dienst Toeslagen ook een aantal uitdagingen in de uitvoering. Zo is de ICT-capaciteit om gewenste verbeteringen door te kunnen voeren beperkt en blijft het noodzakelijk om prioriteiten te stellen. Ook Dienst Toeslagen heeft last van de huidige arbeidsmarkt om voldoende personeel te vinden. Daarom zet Toeslagen in op wervingscampagnes, het aanpakken van verzuim, het bieden van ontwikkelmogelijkheden en hebben leiderschap en cultuur intern de aandacht.

Over toeslagen

Toeslagen zijn op dit moment onmisbaar op het gebied van inkomensondersteuning voor veel Nederlanders. Ondanks de uitdagingen binnen het systeem, is er ruimte voor structurele verbeteringen. Tot er een eventueel alternatief op het stelsel is uitgewerkt, blijft Dienst Toeslagen zich iedere dag inspannen om het huidige systeem te optimaliseren.

Meer werken in de actualiteit is essentieel voor het terugdringen van nabetalingen en terugvorderingen. Het verbeteren van de toekenningszekerheid heeft blijvend hoge prioriteit in onze organisatie.

Beperkingen en knelpunten op het gebied van wet- en regelgeving, IV-capaciteit en informatiepositie maken grote verbeterveranderingen binnen onze dienstverlening uitdagend. Deze uitdagingen vereisen maximale inspanning van Dienst Toeslagen, in gezamenlijkheid met opdrachtgevende ministeries en politiek.

Over de Stand van de uitvoering

De Stand van de uitvoering geeft meer inzicht in de dagelijkse praktijk van Dienst Toeslagen. Wat gaat ergoed, wat moet beter en tegen welke dilemma’s lopen we aan in de dagelijkse uitvoeringspraktijk? Het toeslagenstelsel is complex en verandert. Het systeem blijft daarom constant vragen om tijd en aandacht van ons als uitvoeringsorganisatie, maar ook van onze opdrachtgevers en mede uitvoerders.

In deze Stand van de uitvoering lichten we een aantal ontwikkelingen van het afgelopen jaar toe, zodat inzichtelijk wordt welke stappen Dienst Toeslagen heeft gezet in het uitvoeren van onze opdrachten, en waar ondersteuning vanuit de politiek en opdrachtgevers nodig is om onze doelstellingen te behalen.