Blog - Stand van de uitvoering (deel 1): 'Zo geven we toeslagaanvragers meer inzicht in hun toeslagen'

Weblogs Dienst Toeslagen

Bijna 6 miljoen huishoudens ontvangen elke maand een financiële bijdrage van ons. Voor de zorg. De huur. De kinderopvang. En de zorg voor hun kinderen. Dat gaat in veel gevallen goed en op tijd. Maar de complexe wet- en regelgeving en het voorschotkarakter van het toeslagenstelsel blijven een uitdaging voor onze uitvoering. Zo blijkt ook uit de Stand van de uitvoering 2023 die staatssecretaris Aukje de Vries op 4 maart 2024 aanbood bij de Tweede Kamer.

Foto Coert Kleijwegt, algemeen directeur Dienst Toeslagen
Beeld: ©Dienst Toeslagen
Coert Kleijwegt, algemeen directeur Dienst Toeslagen

Tot er een alternatief stelsel is uitgewerkt, blijven we ons elke dag inspannen om onze dienstverlening te verbeteren. Om ervoor te zorgen dat mensen de toeslag krijgen waar ze recht op hebben. Niet te veel en niet te weinig. En om (hoge) terugvorderingen zoveel mogelijk te voorkomen. Zo werken we onder andere aan meer inzicht voor de toeslagaanvrager, meer ondersteuning voor wie dat nodig heeft en laagdrempelige digitale toegang. Dit is de eerste blog van een serie waarin ik jullie vertel wat we daarvoor in 2023 realiseerden. En tegen welke uitdagingen we aanlopen. Vandaag ga ik in op wat we doen om de aanvrager meer inzicht in zijn toeslagen te geven. 

"Begrijpelijke communicatie is belangrijk om toeslagaanvragers meer inzicht te geven in hun toeslagen."

1. Duidelijk uitleggen via publiekscampagnes en met taalcoaches

Om toeslagontvangers meer inzicht te geven in hoe het toeslagenstelsel werkt, zijn we gestart met brede publiekscampagnes. Mede door deze campagnes weten mensen beter hoe toeslagen werken. En hoe belangrijk het is dat zij veranderingen in hun leven doorgeven. Want door dit te doen, krijgen ze het bedrag waar ze recht op hebben. We zien dat er tijdens en na de campagnes meer wijzigingen worden doorgegeven.

Begrijpelijke communicatie is belangrijk om toeslagaanvragers meer inzicht te geven in hun toeslagen. En dat is best een uitdaging. Want hoe maak je teksten over toeslagen begrijpelijk én blijft het juridisch correct? Daarom werken we sinds 2023 met taalcoaches. Bijvoorbeeld om brieven begrijpelijker te maken. De verbeteringen uit de brieven voeren we ook door in andere (digitale) communicatie met burgers. En we maken meer video- en beeldmateriaal.

Voorbeeld inzet begrijpelijk videomateriaal: Uitlegvideo toeslagen

2. Niet-gebruik terugdringen

Een deel van de mensen vraagt geen toeslagen aan, terwijl ze hier wel recht op hebben. Had je in een jaar recht op toeslagen? Dan kan je dat ook na afloop van het jaar nog aanvragen. Om burgers hierop te wijzen hebben we vorige zomer bijvoorbeeld 20.000 mensen een brief gestuurd. We zagen op basis van hun inkomensgegevens over 2022 dat zij recht hadden op zorgtoeslag in 2022, maar dit niet hadden aangevraagd. We stuurden hen een brief om hen hierop te wijzen. En legden uit hoe en tot wanneer zij de toeslagen nog konden aanvragen. Uiteindelijk heeft 63% van hen alsnog hun zorgtoeslag voor 2022 aangevraagd.

3. Samenwerken met partners voor gegevensuitwisseling

Dienst Toeslagen is erg afhankelijk van juiste en actuele informatie van andere organisaties. Door samen te werken met zorgverzekeraars kunnen we sinds september 2023 eerder controleren of iemand een zorgverzekering heeft (magazines.rijksoverheid.nl). Zo geven we toeslagaanvragers inzicht of ze recht hebben op toeslag. En we voorkomen dat we toeslag uitbetalen zonder dat ze er recht op hebben. Ook wisselen we gegevens uit met woningcorporaties. Hierdoor is 87% van de huurgegevens voor de huurtoeslag direct beschikbaar. Nog niet voor alle toeslagen is de gegevensuitwisseling op peil. Zoals voor de kinderopvangtoeslag. We blijven samen met onder andere kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus de mogelijkheden onderzoeken voor goede gegevensuitwisseling.   

"We werken er hard aan om ervoor te zorgen dat burgers minder vaak toeslag moeten terugbetalen."

4. Inzicht geven in openstaande bedragen

We werken er hard aan om ervoor te zorgen dat burgers minder vaak toeslag moeten terugbetalen. Helaas is dat niet in alle gevallen te voorkomen. Sinds april 2023 hebben toeslagontvangers meer inzicht in hun terug te betalen toeslagen. Zo kunnen zij via het digitale portaal ‘Overzicht betalen en ontvangen’ zelf nagaan welke toeslag openstaat, wat de hoogte is en hoe ze het bedrag kunnen betalen.

Volgende blogs

In de volgende blogs vertel ik wat we doen om meer ondersteuning te bieden aan wie dat nodig heeft. En hoe we zorgen voor laagdrempelige digitale toegang.